06-51 12 30 33 cadejager@xs4all.nl

“Skippymix”

voor mens en dier

Op het gebied van de Bachbloesems heb ik diverse certificaten behaald.

(1 + 2 human; 1 dieren + vele bijscholingen o.a. bij Conny Bruinooge,  Jeff Strubbe en Gerda Dobbenberg)

In het verleden heb ik o.a. gewerkt in de zorgsector (veelal bij mensen met lichamelijke beperkingen). Hiervoor heb ik een M.B.O. opleiding gevolgd (activiteitenbegeleiding) en hieruit voortvloeiend ook mensen thuis begeleid met soms ernstig fysieke en mentale problematiek. Ook heb ik aan deze groep yogalessen gegeven (3-jarige opleiding gevolgd). Vele jaren heb ik dit werk met veel plezier gedaan, maar door de combinatie van een aantal grote verliezen in mijn leven en door de steeds meer “verzakelijking” in de zorg ben ik uiteindelijk met dit werk gestopt.

Gelukkig ben ik gezegend met een optimistische inslag en omdat ik zoveel dingen interessant vind, heb ik in de loop der jaren diverse cursussen gevolgd, bijv. op het gebied van dierencommunicatie, Chakracode nummerlogie, Medicijnwiel, webinars over dierenethiek, voeding etc.

Naast mijn (vrijwilligers)werk op de dierenambulance werk ik ook in studio Sanerie in Vrouwenpolder (sporten in infrarode cabines)
Al deze bezigheden samen geven mijn leven afwisseling en zingeving.

Thuis heb ik gelukkig een liefhebbende man die graag kookt, zodat ik dit allemaal kan doen! En verder zorg ik ook voor onze 3 adoptiekippen + (asiel)kat! Op wie ik  prachtige resultaten heb geboekt op het gebied van de Bachbloesems!